• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

Nasi Darczyńcy


Michał Kowalski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107


Jarosław Wasilewski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107

     

REKOLEKCJE 2018

ODBYWAJĄ SIĘ W DNIACH 19(PON) -20(WT) -21(ŚR) MARCA


KLASY 1-3 GODZ. 9.00 - 11.00


KLASY 4-5 GODZ.10.30 - 12.30

KLASY 6-7 GODZ. 12.00 - 14.00KLASY MŁODSZE PO REKOLEKCJACH ODPROWADZONE

ZOSTANĄ NA ŚWIETLICĘ


KLASY STARSZE PRZED I PO REKOLEKCJACH

ZAJĘCIA WG PLANU LEKCJI 


(w tych dniach nie odbywają się sprawdziany ani nie zadaje się prac domowych)
 
ZMIANA DZWONKÓW

SZANOWNI PAŃSTWO !

ZMIANA DZWONKÓW OD 11 GRUDNIA

PRZERWA OBIADOWA DLA KLAS 4 i 5  12.25-12.45 (20 MIN)
PRZERWA OBIADOWA DLA KLAS 5 i 6  13.30-13.45 (15 MIN)

KLASY 1-3 WEDŁUG HARMONOGRAMU USTALONEGO NA POCZĄTKU ROKU.

PRZYPOMINAMY UCZNIOM O ZOSTAWIANIU PLECAKÓW W SZAFKACH PRZY STOŁÓWCE LUB POD SALĄ LEKCYJNĄ.

PRZESUNIĘCIE O 5 MINUT

7L 13.45 - 14.30
8L 14.35 - 15.20
9L 15.25 - 16.10
10L 16.15 - 17.00

 
Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością


Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka  Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

Mam nadzieję, że Informator będzie dla Państwa przewodnikiem po systemie wsparcia od opieki perinatalnej poprzez skoordynowaną opiekę medyczną i pomoc społeczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukację – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

link poniżej przekieruje Państwa do poradnika

http://www.kuratorium.waw.pl/Informator poradnik