• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

Nasi Darczyńcy


Michał Kowalski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107


Jarosław Wasilewski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107

     

ZAPRASZAMY PIKNIK ZDROWO -ROWEROWO Drukuj
Wpisany przez Straż Miejska   


link do strony Straży Miejskiej PIKNIK ZDROWO -ROWEROWO

 
Warunki uzyskania karty rowerowej Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Durdyn, Anna Radzicka   KARTA ROWEROWAAby uzyskać kartę rowerową należy:

-ukończyć 10 lat,

-uczestniczyć aktywnie w zajęciach wychowania komunikacyjnego,

-przystąpić do egzaminu teoretycznego ze znajomości przepisów ruchu drogowego
i egzaminu praktycznego w postaci toru przeszkód.

Po zdaniu egzaminów uczeń dostarcza aktualne zdjęcie legitymacyjne.

Każdy uczeń ubiegający się o kartę rowerową otrzymuje ARKUSZ ZALICZEŃ.

Termin egzaminu teoretycznego (forma testu) ustalony będzie indywidualnie w każdej klasie,  po zrealizowaniu wszystkich tematów z wychowania komunikacyjnego.

Do egzaminu praktycznego można przystąpić po otrzymaniu pozytywnej oceny z części teoretycznej (80%).

Na egzaminie praktycznym sprawdzane są następujące umiejętności: jazda na rowerze, poruszanie się po wyznaczanym pasie ruchu, zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu, prawidłowe przygotowanie do jazdy, właściwe włączenie się do ruchu.

Egzamin praktyczny przeprowadzają Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Zapewniają rowery i kaski.

Uczniowie mogą zdawać na swoich rowerach posiadających obowiązkowe wyposażenie.

We własnym zakresie zabezpieczają rower w dniu egzaminu.

Kartę rowerową wydaje Dyrektor Szkoły.


Możesz sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując testy ze stron:

http://1000brd.pl/index.php

http://spkurow.pl/nowa/karta/rowery/rowery.htm

http://www.spkurow.pl/nowa/karta/index.htm