• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

     

Konkursy
Konkurs plastyczny Drukuj
Wpisany przez Beata Radowska   


Coś nowego ze starego -
kreatywne wykorzystanie rolek, pudełek”


Adresaci konkursu:

 • oddziały przedszkolne i klasy 1-3

Cel konkursu:

 • Konkurs ma skłonić uczestników do poszukiwania nowych możliwości wykorzystania surowców wtórnych.
  To próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających w
  gospodarstwie domowym, nadanie nowego wymiaru pojęciu powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój
  wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.

Treść pracy, technika, format:

 • Podstawowym elementem pracy ma być rolka pozostająca po wykorzystaniu papieru toaletowego lub ręczników papierowych.
  Należy wykonać dowolną pracę przestrzenną.
  Liczy się inwencja twórcza.

 • Samodzielne, indywidualne wykonanie pracy.

 • Każda praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis co ona przedstawia: imię, nazwisko, klasa.
  Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i dołączyć do pracy.

 • Każde dziecko może wykonać jedną pracę.

 • Prace konkursowe należy przynosić do p. Beaty Radowskiej i p.Małgorzaty Gaweł do sali 115.

 • Termin przynoszenia prac mija 16.04.2018r.

 • Wystawa prac po 17.04.2018 r.

Warunki uczestnictwa:

 • Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne. Oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność i trwałość pracy, estetyka wykonania,
  możliwość bawienia się wykonaną rzeczą lub ciekawy sposób jej wykorzystania (np. segregator kredek).

Nagrody:

 • Przewidziano nagrody dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.


 


 
II Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach Drukuj
Wpisany przez Izabela Czeczko   Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działajace w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zwani dalej Organizatorem zapraszają uczniów szkół podstawowych m. st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy
o zawodach:
„Mój wymarzony zawód”. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału
w konkursie!

1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać
w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe.

2. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony w formie plakatu A3. Praca ilustrująca wybrany przez dziecko zawód może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka).

3. Czas trwania konkursu: styczeń 2018 r.– maj 2018r.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

I etap, tzw. szkolny: odbędzie się na terenie każdej szkoły podstawowej biorącej udział w konkursie – Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace.

II etap, tzw. międzyszkolny: 18 Komisji Dzielnicowych wybierze maksymalnie dwie prace sposród przesłanych przez Komisje Szkolne.

III etap, tzw. finałowy: Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace
wg. ustalonych kryteriów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów.

 2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się
  na współczesnym rynku pracy.

 3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

ZASADY KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V -VII szkół podstawowych.

 1. Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia szkoły podstawowej plakatu ilustrującego wybrany przez niego zawód. Plakat należy wykonać w formacie A3 dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka).

 2. Uczeń może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 3. Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej dwie prace konkursowe. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu oraz upowszechnienie pracy konkursowej. ( zał.1)

 4. Pracę konkursową należy opisać na odwrocie. Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun dziecka. Prace niepisane nie będą oceniane.

 5. Każda praca powinna być opisana wg. schematu:

 • tytuł pracy

 • imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły

 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego

 • e- mail i telefon kontaktowy koordynatora szkolnego

 1. Do pracy konkursowej powinna być dołączona w kopercie zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia, zgodnie z załącznikiem do regulaminu (zał. 1).

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. I etap konkursu: komisja powołana przez Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ogłasza konkurs w danej szkole i przeprowadza szkolne eliminacje wg. opisanych kryteriów.

 2. Komisja wybiera dwie najlepsze prace uczniów i wysyła je do Wydziału Oświaty właściwego dla dzielnicy m.st. Warszawy.

 3. II etap konkursu: eliminacje zewnętrzne. Koordynatorzy Doradztwa Zawodowego w dzielnicach powołują i uczestniczą wraz z Koordynatorami Doradztwa Zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
  w pracach Komisji Dzielnicowych.

 4. Komisja dokonuje oceny prac plastycznych. Maksymalnie dwie prace
  z każdej dzielnicy przekazywane są do Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES ul. Stara 4 ( sekretariat WCIES).

 5. III etapu konkursu: finał konkursu. Nadesłane prace zostają ocenione przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Kapituła ocenia prace plastyczne uczniów wg. kryteriów opisanych poniżej.

 6. Kapituła przy ocenie prac bierze pod uwagę: zgodność wykonanej pracy
  z podaną tematyką, oryginalność i pomysłowość pracy oraz wrażenie estetyczne.

 7. Kapituła wyłania sześć najwyżej ocenionych prac przyznając I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 8. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi na Gali Finałowej. Autorzy tych prac zostaną uhonorowani wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

TERMINY KONKURSU

1.I etap konkursu – od 08.01.2018 - do 01.03.2018r.

2.II etap konkursu – od 02.03.2018r. do 19.03.2018r.

3. III etap konkursu – 20.03.2018 r. do 30.04. 2018r.

4. Gala Finałowa – 30.05. 2018r.

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy konkursu przesyłając pracę konkursową dokonują przeniesienia na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy.

2. Organizator ma prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych na stronach internetowych należących do Organizatora w tym na portalach społecznościowych.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
do celów związanych z realizacją Konkursu
.

2. W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w Konkursie zgodę
w powyższym zakresie wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie wypełniając formularz zgody dołączony do Regulaminu Konkursu w postaci załącznika.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika musi być dostarczona
w I etapie konkursu do koordynatora szkolnego, który przesyła zgodę
do Organizatorów Konkursu wraz z pracą konkursową.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne
z jego rezygnacją udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!


KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Dodatkowych informacji udzielają:

Joanna Odzeniak: Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 22 443 35 07

Beata Grzelak: WCIES

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11