• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

Nasi Darczyńcy


Michał Kowalski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107


Jarosław Wasilewski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107

     

Zmiana obwodów szkół Drukuj
Wpisany przez Dzielnica   

Szanowni Państwo 

uprzejmie informuję, że w oficjalnym serwisie mapowym opublikowana została warstwa obwodów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 - określonych uchwałą Nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Serwis jest dostępny pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl, a warstwa obwodów znajduje się w katalogu edukacja.

Obwodowe szkoły podstawowe w m.st. Warszawie po zmianie ustroju szkolnego można odnaleźć korzystając z wyszukiwarek dostępnych na stronach:

Adres wyszukiwarki obwodów w systemie rekrutacyjnym oraz lista punktów adresowych z przypisaną obwodową szkołą podstawową znajduje się pod adresem:http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podst...

Jednocześnie nadmieniam, że powyższe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany oraz w gazecie „Nasze Bielany”.

Z upoważnienia Zofii Gajewicz – Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany


 
Postępowanie rekrutacyjne w SPzOInr223 Drukuj
Wpisany przez Szkoła   Zapraszamy na stronę Biura Edukacji i zapoznanie się z wytycznymi rekrutacji 

zarówno dzieci z obwodu szkoły, 

jak i z poza obwodu


link http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa


http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/oddział przedszkolny


tu znajdą też Państwo Harmonogram naboru