• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie     

              Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223
                              im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

     

ZIMA W MIEŚCIE 2016 Drukuj
Wpisany przez Urząd Dzielnicy Bielany   

Od dnia 01 do 12 lutego 2016 r. zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie

“Zima w mieście 2016“

organizowanym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

W feryjnych placówkach edukacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.00, dzieciom i młodzieży szkolnej zapewniamy opiekę, wyżywienie oraz bogatą ofertę programową - zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz świetlicowe. Program akcji jest bardzo urozmaicony i dostosowany do wieku oraz zainteresowań uczestników.

Wykaz feryjnych placówkach edukacyjnych dostępny jest w załączniku.

Rodzic/opiekun podczas zapisu dziecka do feryjnej placówki edukacyjnej wypełnia Kartę Uczestnika i składa ją najpóźniej do 8 stycznia 2016 r. w placówce realizującej program „Zima w mieście 2016”.

Uczestnicy programu „Zima w mieście” odpłatnie korzystają z posiłków. 

Opłata za posiłek wynosi 7 zł dziennie i obejmuje w naszej placówce zupę i II danie. Opłatę za posiłki należ wnieść najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem programu bezpośrednio w feryjnej placówce edukacyjnej lub na konto placówki realizującej program „Zima w mieście 2016”. W przypadku dokonania opłaty przelewem na konto feryjnej placówki edukacyjnej do której będzie uczęszczać dziecko – w tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko dziecka, okres za jaki jest wnoszona opłata (np. od 01.02 - 12.02.2016 r.) z dopiskiem „Zima w Mieście 2016". Dowód potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do feryjnej placówki edukacyjnej

Uwaga:

O zwolnienie z opłat za posiłki mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 korzystają z bezpłatnych obiadów na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub decyzji dyrektora szkoły. Podstawę do zwolnienia z opłaty za posiłki stanowić będą zaświadczenia o korzystaniu z bezpłatnych posiłków w bieżącym roku szkolnym, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza. Zaświadczenie to rodzic, uczeń powinien przedstawić w feryjnej placówce edukacyjnej,
w którym prowadzone będzie żywienie

Pliki do pobrania: