• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

     

Zima w mieście
Informacje - Zima w mieście 2018 Drukuj
Wpisany przez Anna Radzicka   

Terminy przyjmowania kart kwalifikacyjnych

( 27.11.2017-8.12.2017)


*  opłata 7 zł (dwa posiłki w tym jeden ciepły)

*  zaświadczenie w przypadku bezpłatnego korzystania z obiadów,

*  zaświadczenie lekarskie w przypadku specjalnych norm żywieniowych dziecka

*  konto ajenta, 

Usługi Gastronomiczne

Janusz Kacprzak

Ul. Antoniego Fontany 3, 01-835 Warszawa

Nr rachunku: 59 1050 1054 1000 0092 2841 5239

na który należy dokonywać opłat za posiłki ( tytuł przelewu imię i nazwisko ucznia, dopisek Zima w mieście 2018)