• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie     

              Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223
                              im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

Zima w mieście - Bielany 2015r.
Wpisany przez Anna Radzicka   
Zima w mieście 2015 5 grudnia 2014
Od dnia 19 do 30 stycznia 2015 r. zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie “Zima w mieście 2015“organizowanym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. W feryjnych placówkach edukacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.30, dzieciom i młodzieży szkolnej zapewniamy opiekę, wyżywienie oraz bogatą ofertę programową - zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz świetlicowe. Program akcji jest bardzo urozmaicony i dostosowany do wieku oraz zainteresowań uczestników.

Wykaz feryjnych placówkach edukacyjnych dostępny jest w załączniku.

Rodzic/opiekun podczas zapisu dziecka do feryjnej placówki edukacyjnej wypełnia Kartę Uczestnika i składa ją najpóźniej do 7 stycznia 2015 r. w placówce realizującej program „Zima w mieście 2015”.

Uczestnicy programu „Zima w mieście” odpłatnie korzystają z posiłków. Opłata za posiłek wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły np.: II śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek. Opłatę za posiłki należy wnieść najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem programu bezpośrednio w punkcie dziennego pobytu lub na konto placówki realizującej program „Zima w mieście 2015”. W przypadku dokonania opłaty przelewem na konto feryjnej placówki edukacyjnej do której będzie uczęszczać dziecko – w tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko dziecka, okres za jaki jest wnoszona opłata (np. od 19.01 - 30.01.2015 r.) z dopiskiem „Zima w Mieście 2015". Dowód potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do feryjnej placówki edukacyjnej.

Uwaga!

O zwolnienie z opłat za posiłki mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 korzystają z bezpłatnych obiadów na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub decyzji dyrektora szkoły. Podstawę do zwolnienia z opłaty za posiłki stanowić będą zaświadczenia o korzystaniu z bezpłatnych posiłków w bieżącym roku szkolnym, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza. Zaświadczenie to rodzic, uczeń powinien przedstawić w feryjnej placówce edukacyjnej, w którym prowadzone będzie żywienie.


 
"Zima w mieście" 2014 - punkty pobytu
Wpisany przez Szkoła   

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3