• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

     

Nadzór i kontrola
Nadzór i kontrola Drukuj
Wpisany przez Anna Radzicka   

Placówka jako podmiot publiczny może podlegać kontrolom upoważnionych organów.
Kuratorium Oświaty:
Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły pod kontem osiągania wybranych standardów.
Kuratorium Oświaty:
Przegląd i ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i opieki.
Wydział Edukacji :
Teczki akt osobowych pracowników administracji i pracowników pedagogicznych. Karty ewidencji czasu pracy.
Kuratorium Oświaty:
Kontrola przestrzegania procedur awansu zawodowego nauczycieli.
Biuro Audytu i Kontroli:
Gospodarka pieniężna - zaciąganie zobowiązań i windykacja należności. Inwentaryzacja.