• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

     

Status prawny
Status prawny Drukuj
Wpisany przez Szkoła   


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Warszawie stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. ze zmianami z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz 14 grudnia 2016  oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe.

Prawo wewnętrzne stanowi Statut Szkoły oraz liczne regulaminy.

Szczególna forma prawna placówki: gminne samorządowe jednostki organizacyjne - 8010B szkolnictwo podstawowe.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.