• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

     

Historia szkoły Drukuj

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie (dawniej Szkoła Podstawowa nr 223) przy ulicy Kasprowicza 107 przyjęła pierwszych uczniów w 1961 roku. Dyrektorem został wówczas pan Władysław Petrykowski.

Od 1998 roku szkołą kieruje pani dyrektor Małgorzata Zielińska. W 1998 roku przeprowadzono generalny remont budynku podczas którego przystosowano pomieszczenia do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Szkoła prowadzi oddziały integracyjne dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagające indywidualizacji procesu nauczania.

W budynku mieści się 18 klas lekcyjnych, stołówka, gabinet lekarski, świetlica, sala gimnastyczna mała i duża, toalety. Szkoła posiada windę dla wózków inwalidzkich i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, uczniowie mają zapewnioną pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, reedukatora i rehabilitanta.

Uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice korzystają z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej oraz czytelni z dużym wyborem czasopism metodycznych i młodzieżowych. Świetlica szkolna otacza opieką dzieci w godzinach 7-17 oferując atrakcyjne zajęcia.

W ramach godzin pozalekcyjnych, w szkole odbywają się liczne zajęcia dodatkowe takie jak: koło plastyczne, koło teatralne, chór, gimnastyka korekcyjna, koło informatyczne, orgiami, zajęcia sportowe, drama, terapia psychologiczna, ćwiczenia logopedyczne, socjoterapeutyczne, wyrównawcze.

Szkoła uatrakcyjnia naukę poprzez wprowadzanie nowych programów edukacyjnych. "Zajęcia muzyczno-ruchowe", autorski program wychowania fizycznego, "Wychowanie do życia w rodzinie", "Edukacja w naturze", "Zieloną ścieżką", "Spotkanie z teatrem" to programy pomocne w rozwijaniu umiejętności i zainteresowań uczniów.

Ważne miejsce w pracy szkoły zajmuje prowadzenie profilaktyki. Zadania w tym zakresie koordynuje pedagog szkolny. Młodzież uczestniczy w wielu programach profilaktycznych.


PATRON SZKOŁY