• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

Nasi Darczyńcy


Michał Kowalski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107


Jarosław Wasilewski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107

     

Plan pracy Szkolnego Klubu Ośmiu „Serce na dłoni” na rok szkolny 2015/2016 Drukuj
Wpisany przez Wanda Wołkowycka, Ewa Hrynkiewicz   

MIESIĄC

DZIAŁANIA  WOLOTARIATU

WRZESIEŃ

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.
 2. Spotkanie informacyjne dla uczniów pragnących zostać wolontariuszami oraz zapoznanie ich z planem pracy.
 3. Udział w inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego w kościele.
 4. Rozpoczęcie akcji zbiórki: makulatury, nakrętek, odzieży, elektrośmieci, baterii i zużytych telefonów komórkowych.
 5. „Podziel się z innymi przyborami szkolnymi” - zbiórka artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci z naszej dzielnicy i na potrzeby Fundacji „Świat na Tak”.
 6. Rozpoczęcie zbiórki kasztanów.
 7. Rozpoczęcie całorocznej sprzedaży bajgli na terenie szkoły i podczas zebrań z rodzicami.
 8. Wyjazd na Kombatancką Pielgrzymkę do Częstochowy ze Środowiskiem Żołnierzy AK Korpusu „Jodła”.
 9. Udział w uroczystościach patriotycznych.

10.  Pomoc wolontariuszy dzieciom z klas pierwszych  w poznawaniu szkoły.

11.  Udział w organizacji dnia otwartego w MDK przy ul. Andersena 4.

12.   Zebrania wolontariatu.

13.  Udział w spotkaniach Bielańskiej Kapituły i z przedstawicielami Fundacji „Świat na Tak”.

14.  Warsztaty dla wolontariuszy: „ABC wolontariatu”.


PAŹDZIERNIK


 1. Rozpoczęcie akcji - Pogotowie Naukowe.
 2. Kontynuowanie zbiórek rozpoczętych we wrześniu.
 3. Zakończenie zbiórki kasztanów.
 4. Porządkowanie kwatery Partyzantów Ziemi Kieleckiej na cmentarzu
  Północnym i  grobu  na cmentarzu Powązkowskim.
 5. Zbiórka karmy i ciepłych okryć dla zwierząt w schronisku oraz zorganizowanie spotkania z przedstawicielem schroniska.
 6. Włączenie się do akcji „Uszyj Jasia”.
 7. Sprzedaż bajgli na przerwach i podczas zebrań z rodzicami.
 8. Rozpoczęcie dyżurów przez wolontariuszy na szkolnych korytarzach.
 9. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej w szkole.

10.  Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Fundację „ Świat na Tak” i w spotkaniach Bielańskiej Kapituły.

11.  Udział w zebraniach wolontariatu.

12.  Warsztaty dla wolontariuszy „Działaj z pasją!”.


LISTOPAD

 1. Pomoc w organizacji  balu  Andrzejkowego w MDK ul. Andersena 4 dla osób niepełnosprawnych z Bielan.
 2. Zbiórka słodyczy i pieczenie ciast na bal w MDK.
 3. Pogotowie Naukowe.
 4. Dyżury na szkolnych korytarzach.
 5. Zbiórka potrzebnych artykułów do Domu Samotnej Matki.
 6. Kontynuowanie zbiórek rozpoczętych we wrześniu.
 7. Przygotowywanie kartek świątecznych dla podopiecznych z Fundacji „Świat na Tak”, emerytowanych pracowników naszej szkoły  oraz dla kombatantów AK żyjących na kresach wschodnich.
 8. Sprzedaż bajgli na przerwach i podczas zebrań z rodzicami.
 9. Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Fundację „Świat na Tak” i w spotkaniach Bielańskiej Kapituły.

10.   Udział w zebraniach wolontariatu.

11.  Warsztaty dla wolontariuszy:  „Więcej wiemy – lepiej pomagamy”.


GRUDZIEŃ

 1. Przygotowanie w szkole Dnia Wolontariatu /5 grudnia/.
 2. Przygotowanie Dnia św. Mikołaja  /6 grudnia/ – dzień czerwony.
 3. „Pomagaj z nami” - zbiórka żywności dla wielodzietnych rodzin z „Gniazda” i  dla podopiecznych Fundacji „Świat na Tak”.
 4. Zbiórka artykułów do paczek świątecznych dla podopiecznych domu dziecka „Julin” w Kaliskach.
 5. Kontynuowanie zbiórek rozpoczętych we wrześniu.
 6. Wigilia Polska organizowana przez Fundację „Świat na Tak”.
 7. Złożenie życzeń świątecznych seniorom.
 8. Pogotowie Naukowe.
 9. Przygotowanie upominków świątecznych dla kombatantów AK Korpusu „Jodła”.

10.  Udział w spotkaniu opłatkowym kombatantów AK Korpusu „Jodła”.

11.  Dekoracja szkoły na Święta Bożego Narodzenia.

12.  Dyżury na szkolnych korytarzach.

13.  Sprzedaż bajgli podczas zebrań z rodzicami i podczas przerw.

14.  Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Fundację „Świat na Tak” i w spotkaniach Bielańskiej Kapituły.

15.  Przygotowanie spotkania -  wigilia dla wolontariuszy

STYCZEŃ

 1. Organizacja sztabu i udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
 2. Pomoc w organizacji balu karnawałowego w szkole.
 3. Pomoc w organizowaniu „Wspólnego kolędowania” połączonego z przedstawieniem „Opowieść Wigilijna”.
 4. Przygotowanie i prowadzenie loterii fantowej.
 5. Pomoc w przygotowaniu balu integracyjnego dla niepełnosprawnych organizowanym  przez Fundację „Świat na Tak”.
 6. Kontynuowanie zbiórek rozpoczętych we wrześniu.
 7. Pogotowie naukowe.
 8. Dyżury na szkolnych korytarzach.
 9. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Świat na Tak” i z Kapitułą Bielańską.

10.  Udział w zebraniach wolontariatu.

11.  Warsztaty dla wolontariuszy: - „Potrafię i chcę”.

12.  Ogłoszenie konkursu  plastycznego – „Pocztówka z wolontariatu”.

LUTY


 1. Kontynuowanie zbiórek rozpoczętych we wrześniu.
 2. Przygotowanie do konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
 3. Sprzedaż bajgli na przerwach.
 4. Pogotowie Naukowe.
 5. Dyżury na szkolnych korytarzach.
 6. Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Fundację „ Świat na Tak” i w spotkaniach Bielańskiej Kapituły.
 7. Udział w zebraniach wolontariatu.

MARZEC

 1. „Dzień na Tak" – dekoracja szkoły i przygotowanie apelu okolicznościowego.
 2. Eliminacje Samorządowego Konkursu Nastolatków  „Ośmiu Wspaniałych”.
 3. Przygotowanie upominków świątecznych dla kombatantów AK Korpusu „Jodła”.
 4. Udział w spotkaniu wielkanocnym z kombatantami.
 5. Dzień Kobiet  /8 marca/  –  Szkolny Dzień Uprzejmości.
 6. Organizacja Dnia  Krawata i Muszki /4 marca/ – w tym dniu obowiązuje krawat bądź muszka.
 7. Kontynuowanie zbiórek rozpoczętych we wrześniu.
 8. Sprzedaż bajgli na przerwach i podczas zebrań z rodzicami.
 9. „Pomagaj z nami” - zbiórka artykułów żywnościowych i  przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach i dla rodzin wielodzietnych z „Gniazda”.

10.  Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Fundację „Świat na Tak” i w spotkaniach Kapituły Bielańskiej.

11.  Udział w zebraniach wolontariatu.

12.  Ogłoszenie konkursu literackiego – „Jeden dzień z życia wolontariusza”.

KWIECIEŃ


 1. Kontynuowanie zbiórek rozpoczętych we wrześniu.
 2. Sprzedaż bajgli na przerwach i podczas zebrań z rodzicami.
 3. Pogotowie Naukowe.
 4. Dyżury na szkolnych korytarzach.
 5. Porządkowanie kwatery Partyzantów Ziemi Kieleckiej na cmentarzu
  Północnym i Powązkowskim.
 6. Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku.
 7. Spotkanie z Kapitułą Bielańską  i z przedstawicielami Fundacji „Świat na tak”.
 8. Udział w zebraniach wolontariatu.
 9. Organizacja Dnia Książki /23 kwietnia/  „Książka moim przyjacielem”- zbiórka książek i sprzedaż za symboliczną „złotówkę”.

10.  Warsztaty dla wolontariuszy: „Mocni razem”.

MAJ


 1. Zbiórka potrzebnych artykułów dla mieszkańców Domu Samotnej Matki.
 2. Odwiedziny w Domu Samotnej Matki.
 3. Porządkowanie kwatery Partyzantów Ziemi Kieleckiej na cmentarzu
  Północnym i  grobu  na cmentarzu Powązkowskim.
 4. Włączenie się do akcji „Zaczytani”.
 5. Włączenie się do akcji prowadzonej przez PCK  „Gorączka złota”.
 6. Kontynuowanie zbiórek rozpoczętych we wrześniu.
 7. Wyjazd do Domu Dziecka w Julinie.
 8. Udział w uroczystościach patriotycznych.
 9. Udział w Warszawskiej Gali Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

10.  Prezentacja Klubu Ośmiu „Serce na dłoni”  i jego dorobku dla społeczności szkolnej.

11.  Dyżury na szkolnych korytarzach.

12.  Pogotowie Naukowe.

13.  Sprzedaż bajgli na przerwach i podczas zebrań.

14.  Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Fundację „Świat na Tak” i w spotkaniach Bielańskiej Kapituły.

15.  Udział w zebraniach wolontariatu.

16.  Warsztaty dla wolontariuszy: -„Aktywny wolontariusz – to ja”.

CZERWIEC

 1. Pomoc w Pikniku Integracyjnym organizowanym przez MDK.
 2. Zakończenie zbiórek prowadzonych w roku szkolnym 2015/16.
 3. Wyjazd na rajd z kombatantami AK „Jodła”.
 4. Podsumowanie całorocznej pracy.
 5. Wydanie numeru specjalnego gazetki Szkolnego Klubu Ośmiu „Serce na dłoni” z podsumowaniem działań wolontariuszy i wynikami konkursów.
 6. Wybory „Honorowego Wolontariusza” z klasy VI.
 7. Podsumowanie pracy Pogotowia Naukowego.
 8. Podsumowanie pracy Kapituły Ośmiu.
 9. Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego.

10.  Organizacja apelu podsumowującego pracę wolontariuszy.