• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

     

Dyżur Klas "O" 22-29.06.2018 Drukuj
Wpisany przez Stołówka   

Ceny brutto w PLN

Cena jednostkowa


Liczba dni


Razem październik

I zestaw: zupa

2,00

6

12,00

II zestaw: drugie danie + kompot

7,00

6

42,00

III zestaw: zupa + drugie danie + kompot

8,00

6

48,00

IV zestaw: pełne wyżywienie

(śniadanie+ zupa + drugie danie+ kompot + podwieczorek)

12,00

6

72,00


Opłatę za dyżur należy wnieść do 15 czerwca na konto bankowe


Janusz Kacprzak

Ul. Antoniego Fontany 3, 01-835 Warszawa

Nr rachunku: 59 1050 1054 1000 0092 2841 5239


                           lub osobiście w stołówce szkolnej


Uprzejmie prosimy o dokładne opisanie przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa,
nr zestawu oraz miesiąc, za który jest dokonywana opłata.